Köpinformation
Vid godkännande av designförslag och bekräftelse av beställning förbinder du dig som kund att betala för dina varor enligt överenskommet pris via faktura, se avsnitt Faktura.

Priser
Våra priser är angivna i svenska kronor (SEK). Moms ingår på alla varor med 25%, 12% eller 6%. Vi reserverar oss rätten för prisändringar utan någon förvarning för eventuella prisfel. Du betalar alltid det pris som anges på fakturan och som avtalat vid erlagd beställning.

Faktura
Vid beställning skickas en faktura separat till din angivna e-post adress. Betalningsvillkor 14 dagar från att vi skickat ut fakturan. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta 8%. Vid utebliven betalning efter påminnelse överlåter vi vår fodran till Inkasso service via Nordea Bank AB (publ).

Leveranstid
Leveranstid är vanligvis mellan 3-5 arbetsdagar efter godkänd design. Vi reserverar oss för eventuella längre leveranstider enligt avsnitt Force Majeure.

FORCE MAJURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Vid tvist
Tvist avgörs i enighet med allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommendation.